Voor wie?

  • expat-partners die gaan verhuizen naar het buitenland
  • expat-partners die sinds kort in het buitenland wonen
  • expat-partners die al langere tijd in het buitenland wonen
  • expat-partners die terugkeren naar Nederland (re-entry)
  • emigranten

Er hoeft niet altijd een probleem of een coachvraag aanwezig te zijn, het kunnen 'klankborden' en gesteund voelen kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan het leven in het buitenland.