Referenties

Reacties van expat-partners over het coachtraject

Anne, Rwanda

Als je je eigen land verlaat en naar verre oorden trekt, begin je een avontuur waarvan je de gevolgen niet kent. Dat voelt avontuurlijk en heel spannend tegelijk. Ik kon me bij voorbaat voorstellen dat het moeilijk zou worden en van een vriendin, die dezelfde situatie had meegemaakt, kreeg ik de supertip om vooral een expatcoach in de arm te nemen. Dat deed ik en daar heb ik nooit een moment spijt van gehad. De herkenning van Tanya, het vrijelijk mogen spuien en soms klagen, het durven toegeven wat er moeilijk is en waarom - terwijl de mensen die in Nederland zitten daar geen flauw benul van hebben - dat voelde als een enorme steun. Alleen al de mogelijkheid om contact te kunnen opnemen wanneer je er behoefte aan hebt, is waardevol. En uit elk gesprek haalde ik praktische tips, constructieve ideeën en hernieuwde energie.

Our Team
Rwanda
image-131622-taiwan_feest.jpg
Taiwan

Marlous, Taiwan (NXP)

Het is heerlijk om je hart te kunnen luchten bij iemand die weet welke fasen je doormaakt en wat er komt kijken bij het wonen in het buitenland. Het coachingtraject draagt ook bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Door Tanya heb ik mijzelf beter leren kennen, iets waar ik zeker ook in de toekomst profijt van ga hebben. Daarnaast vind ik de flexibiliteit van Tanya rondom de invulling van het coachingtraject en de voorbereiding op onze gesprekken heel prettig.  

image-131623-Singapore_Skyline.jpg
Singapore

Jan, Singapore (Purac)

Via het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen) werd ik gewezen op het coachingstraject van Tanya. Alhoewel ik vrij sceptisch was of dit wel nodig was en überhaupt zou gaan werken vanwege de telefonische contacten (geen face-to-face-gesprekken), heb ik ‘ja’ gezegd. Dit mede vanuit een stukje nieuwsgierigheid en onder het mom van ‘baat het niet, schaadt het niet’.

Met de ervaringen van nu kan ik alleen maar zeggen dat ik verbaasd ben over het nut van dit traject. Zonder dat ik hier een directe noodzaak voor voelde, heeft dit coachingtraject mij geholpen om multiculturele vaardigheden te ontwikkelen die buitengewoon behulpzaam blijken te zijn om een goede Expat-tijd te hebben. Hierbij ben ik met name verrast door het volledig (gevoelsmatig) verdwijnen van (geografische) afstand die impliciet is aan het voeren van gesprekken met telefoon/skype.

Mijn inziens lukt het alleen om deze afstand te overbruggen wanneer op een integere en adequate manier wordt gecoacht. Mede door Tanya’s goede voorbereiding en inlevende manier heeft Tanya dit coachingstraject tot een voor mij zeer prettige en verrijkende ervaring gemaakt. Hierbij heb ik grote bewondering voor haar integriteit en professionaliteit! Hiervoor hartelijk dank!!!

image-131624-47765Kenia-Geolinks1.gif
Kenia

Saskia, Kenia (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Het coachingstraject heeft mij bijzonder geholpen. Duidelijk zichtbaar is dat ik evident beter ben gaan scoren op de vijf competenties (culturele empathie, openmindedness, sociaal initiatief, emotionele stabiliteit en flexibiliteit). Daarnaast dwong het coachingstraject me om actief aan de slag te gaan met onze nieuwe toekomst. Dat maakte dat ik sneller dan ik had verwacht weer (het gevoel van) grip op mijn leven en toekomst terughad.

Ik kan me herinneren dat ik na ons eerste gesprek koudwatervrees kreeg. Ik dacht, hoe en waarom ga ik diepe emoties blootgeven aan een vreemde. Normaal geef ik niet snel angsten en emoties bloot. Die vrees bleek al snel ongegrond. Door de integere en geïnteresseerde wijze waarop Tanya de gesprekken voert bleek dat opvallend makkelijk. Ik had al snel het gevoel dat ik echt ergens terecht kon met vragen met dingen waar ik mee zat. Al pratend kwamen er vaak oplossingen of aangrijpingspunten die maakte dat ik er daarna makkelijker mee om kon gaan.

Bij aankomst in een nieuw land lijkt het soms allemaal zo veel. Je moet de weg vinden, je kinderen een stabiele basis blijven bieden, ik ging van vrouw met eigen carrière naar huismoeder in een luxe hotel, van druk sociaal leven naar dertig keer op de klok kijken of je man al thuiskomt zodat je met iemand een paar woorden kan wisselen, van streetwise in Nederlandse grote stad naar ‘hoe moet dat in Afrika met kleine kinderen’, van veel te druk naar verveling, van goed snel stijgend carrièrepad naar een zee van mogelijkheden en een blanco toekomst. Dat is veel, overweldigend veel bij tijden. Door de coaching lukte het om alles in behapbare proporties te blijven zien en aan te pakken, we maakten lijsten, bekeken wat het meest dwars zat en vooral wat aan te doen was. Het lukte daardoor beter bij de dag te leven, de kleine successen te vieren, al was ‘t maar omdat die door Tanya benoemd werden.

Wat ook opvalt is dat de meeste mensen die ik hier ontmoet oprecht verbaasd zijn over de snelheid waarmee ik een plek, doel, nieuwe (hele andere) carrière en dagelijks leven wist in te richten na aankomst. Mensen zeggen dat dit vaak meer dan een jaar kost. Tijdens het coachingstraject hebben we iedere week behapbare, haalbare maar belangrijke doelen geformuleerd. Dat heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd in de snelheid waarmee ik mijn leven hier in Nairobi heb in kunnen richten.

We hebben samen vele stappen gezet tijdens het coachingstraject, kleine en grote, maar voor mij allemaal belangrijke stappen. Ik heb moeite de juiste woorden te vinden, maar ik wil Tanya heel erg bedanken voor haar steun en gesprekken in de afgelopen maanden.

image-131625-vietnam_feest_2.png
Vietnam

Yvonne, Vietnam (Evides)

Korte tijd voordat ik naar Vietnam vertrok samen met mijn man, las ik een oproep van Tanya op de Wereldexpat site. Ik heb me meteen bij haar aangemeld. Vanaf het moment dat we in Vietnam aankwamen is Tanya mijn coach geweest. Zij bleek een grote steun voor mij te zijn. Wonen in het buitenland en zeker in een stad waar weinig andere buitenlanders zijn valt niet altijd mee. Ik had niemand om mijn zorgen en problemen mee te delen. Familie en vrienden thuis in Nederland kunnen zich maar moeilijk verplaatsen in de situatie. Maar dan was er het e-mail contact met Tanya en het wekelijkse telefoongesprek.

Tanya hielp me om alles in het juiste perspectief te zien en dacht mee over activiteiten die ik zou kunnen ondernemen. Zeker omdat zij zelf ook een partner van een expat is en ervaring heeft op dit gebied, kon zij zich goed verplaatsen in mijn situatie. Ik was heel blij met haar coaching en ik wil iedere expat partner adviseren om een coachingstraject bij haar op te starten. Overigens is dit niet alleen een taak voor de expat partner zelf, maar zeker ook een verantwoordelijkheid van het bedrijf waarvoor de expat uitgezonden wordt.

image-131626-australie_verkeersbord.jpg
Australie

Heidi, Australië (Capgemini)

In juni 2007 zijn mijn man en ik naar Australië geëmigreerd. Mijn man is overgeplaatst vanuit zijn werk en ik heb mijn leuke uitdagende baan opgezegd. Veel expat-partners moeten meer opgeven voor het avontuur en vallen bij aankomst in een groter gat omdat er geen werk en collega’s op ze staan te wachten. Een week na aankomst ging mijn man aan de slag en ik bleef met een zee aan vrije tijd alleen thuis.

Wij waren al zes keer in Australië op vakantie geweest en heb hier ook familie wonen, maar ik kan niet anders zeggen dat ik toch dagelijks met vele vraagtekens en irritaties thuis kwam. Er zijn zoveel dingen die anders gaan in een ander land; wat zo normaal is voor Nederlandse begrippen dat je er niet bij stil staat dat het ergens anders wel eens anders kan zijn.

Na drie maanden frustraties zag ik de oproep van Tanya Verspay en ben enthousiast begonnen aan het coachingstraject voor expat-partners. Ik ben er van overtuigd dat de expatters zelf er ook veel aan hebben want menigmaal heb ik onderwerpen, oplossingen en ideëen thuis aan tafel besproken.

Het traject was heel erg op mijn persoonlijke situate toegespitst, wat zeer prettig was. Ieder mens en ieder land heeft zo zijn eigen eigenaardigheden. Middels wekelijkse telefoongesprekken en opdrachten via e-mail wordt aan je persoonlijke doelen gewerkt.

Mijn persoonlijke doel was vooral Nederland meer loslaten en minder vergelijken, tevens meer openstaan voor andere culturen, niet alles gelijk veroordelen of beoordelen. Dat is bijzonder goed gelukt en ik ga dan ook met veel minder frustraties en irritaties door het leven. Wat uiteraard mijn leven veel prettiger maakt en het aanpassen verspoedigt.

Tanya, bedankt!

image-131627-singapore.png
Singapore

Conny, Singapore (TNT)

Ik heb het coachingstraject als bijzonder prettig ervaren. Dat kwam door de fijne, warme manier waarop Tanya met me sprak. Ook viel het mij op dat zij altijd bijzonder goed was voorbereid op ieder gesprek en heel goed had bijgehouden wat er in een vorig gesprek besproken was. Dat praat erg prettig. Ik heb bij de multiculturele vaardigheden op de punten culturele empathie, sociaal initiatief en flexibiliteit neutraal ingevuld omdat ik op die vlakken, naar mijn mening, al goed ging. Zou ik bij de aanvang van de coaching niet goed zijn geweest in die punten, dan ben ik er van overtuigd dat ik er met Tanya’s hulp zeker zou zijn gekomen!

Tanya, bedankt!