Beslissingsfase

image-131616-vraagteken_2.jpg

Individuele gesprekken in de beslissingsfase

Zeggen we "ja" tegen de uitzending ... of ... zeggen we "nee" tegen de uitzending?

Beslissing

Een beslissing nemen ten aanzien van de uitzending is veelomvattend en heeft verstrekkende gevolgen voor de huidige situatie. Er gaan vaak maanden, zelfs jaren, overleg aan vooraf en alle voors en tegens worden zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. De expat en de expat-partner doorlopen daarbij een heel eigen, maar verschillend proces. De expat wordt door de werkgever uitgezonden en de uitzending speelt een belangrijke rol in de verdere carrière van de expat. Bij de expat-partner spelen andere facetten een grote rol: wil ik mijn baan opzeggen in het voordeel van de carrière en ambities van mijn partner? Wat betekent deze uitzending voor mij persoonlijk? Al deze vragen kunnen het beslissingsproces bemoeilijken en zelfs stagneren.

Individuele gesprekken

Verspay-Coaching biedt individuele gesprekken aan vooraf aan de uitzending en begeleiden u, samen met uw partner, in het beslissingsproces. In dit gesprek is het hebben van een klankbord belangrijk maar ook kunnen vragen en onduidelijkheden worden besproken. De gesprekken zijn er niet op gericht omde expat-partner 'over de streep te trekken' maar wel een goede methode om onderliggende problemen of twijfel omtrent de uitzending boven tafel te krijgen en bespreekbaar te maken. Op die manier worden wensen, verwachtingen en realiteit in kaart gebracht.

Waar?

De individuele gesprekken kunnen telefonisch plaatsvinden of op een afgesproken locatie in Nederland (bij de expat-partner thuis behoort ook tot de mogelijkheden).

Het aantal gesprekken is afhankelijk van de wensen en de behoeften.

Kosten: € 80,- per uur + evt. reiskosten en reistijd

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op via de link Contact.  


image-131616-vraagteken_2.jpg