Werkwijze

Werkwijze coachtraject aan expat-partners 

Er diverse coachtrajecten mogelijk bij Verspay-Coaching. Informeer naar de mogelijkheden.

Coaching heeft als doel de uitzending naar het buitenland voor partner, expat én bedrijf zo succesvol mogelijk te maken.

Telefonische gesprekken

  • Kennismakingsgesprek: er wordt gezamenlijk gezocht naar een geschikt tijdstip voor het eerste (telefonische) contact; een gesprek waarin niet alleen de kennismaking centraal staat maar waarin ook een klik mag zijn in een prettige en ontspannen sfeer.
  • Intake en intakeformulier: Nadat de expat-partner besloten heeft te starten met het coachtraject, zal een intakegesprek plaatsvinden. Vooraf aan het coachtraject wordt het intakeformulier ingevuld waarin persoonlijke gegevens aan bod komen, wat de verwachtingen zijn van de uitzending, wat de zorgen zijn en waar de uitdagingen liggen.
  • Multiculturele PersoonlijkheidsVragenlijst (MPV): Verspay-Coaching maakt gebruik van de MPV, deze test geeft inzicht in de vijf multiculturele vaardigheden van de expat-partner. Deze persoonlijke eigenschappen zijn erg belangrijk gebleken voor het goed kunnen functioneren in het buitenland. 
  • Doelstellingen: in het volgende telefoongesprek zullen de resultaten van de Multiculturele PersoonlijkheidsVragenlijst besproken worden en worden er gezamenlijk doelstellingen gemaakt waar aan gewerkt zal worden tijdens het coachtraject. Er wordt tijdens het coachtraject ook tegemoet gekomen aan de persoonlijke wensen van de expat-partner.
  • Methoden: in de daaropvolgende maanden is Tanya Verspay de persoonlijke coach om de expat-partner te begeleiden in belangrijke situaties of omstandigheden en tijdens de gesprekken worden praktische handvatten aangereikt om hier meer grip op te krijgen. De expat-partner wordt geprikkeld om een probleem van alle kanten te bekijken om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Tijdens de gesprekken wordt er gebruik gemaakt van verschillende gesprekstechnieken of methoden, waaronder het fasenmodel van Egan, de Cognitieve Therapie, de Kortdurende Resultaatgerichte Therapie. en Postieve Cognitieve Gedragstherapie. 
  • Afronding: het aantal gesprekken en e-mailcoaching is afhankelijk van het gekozen coachtraject. Het coachtraject wordt afgesloten met een afrondend gesprek en schriftelijke eindevaluatie.
  • Follow up: Vier weken na het laatste gesprek vindt er een follow-up gesprek plaats om te informeren hoe het met de expat-partner gaat.

E-mailcoaching

Tijdens het coachtraject vindt er wekelijks e-mailcontact plaats:

  • Coach makkelijk bereikbaar: expat-partners wonen over de hele wereld verspreid. E-mailcoaching kan altijd plaatsvinden en wordt niet beperkt in tijd en plaats. Er is hierdoor altijd een snelle toegang tot de coach. 
  • Informatie: via e-mail kan er gemakkelijk informatie gegeven worden door de coach over het onderwerp van coaching.  ​ 

coaching op afstand ... een steun in de rug


image-131609-toetsenbord.png
telefonische coaching
5 tips bij heimwee.
image-131609-toetsenbord.png
e-mailcoaching
image-131611-flyer_vrouw_2.png
voor als het even moeilijk is