Home

Coaching en training aan expat-partners

De uitzending is een spannend avontuur. Na de drukke periode van verhuizing breekt er een tijd aan waarin de expat-partner zich begint af te vragen:
  • Wat ga ik doen met al mijn vrije tijd?
  • Hoe bouw ik weer een sociaal netwerk op?
  • Hoe krijg ik een bevredigende dagstructuur?
  • Welke doelen ga ik de komende jaren nastreven?
  • Hoe kom ik mijn heimwee te boven?
Kortom: wat doet de uitzending naar het buitenland met je? En met je relatie?

Verspay-Coaching geeft expat-partners dat steuntje in de rug dat nodig is om zich sneller thuis te voelen in het buitenland. Coaching aan expat-partners helpt om het aanpassingsproces goed te doorlopen en problemen het hoofd te bieden.

​Door middel van telefonische coaching (via skype) en e-mailcoaching krijg je net dat steuntje in de rug om je thuis te gaan voelen in het buitenland.


image-6291-4072-allteam.png?1410527326652
Coach: Tanya Verspay