src="img/hp/email/em.jpg" width=522 height=30 border=0>

Coaching en training aan expat-partners

De uitzending is een spannend avontuur. Na de drukke periode van verhuizing breekt er een tijd waarin de expat-partner zich begint af te vragen: Wat ga ik doen met al mijn vrije tijd? Hoe bouw ik weer een sociaal netwerk op? Hoe krijg ik een bevredigende dagstructuur en welke doelen ga ik de komende jaren nastreven? Hoe kom ik mijn heimwee te boven? Kortom: Wat doet de uitzending naar het buitenland met je? En met je relatie?

VERSPAY-COACHING geeft expat-partners dát steuntje in de rug dat nodig is om zich sneller thuis te voelen in het buitenland. Coaching aan expat-partners helpt om het aanpassingsproces goed te doorlopen en problemen het hoofd te bieden. 

  • Telefonische coaching en E-mailcoaching, bekijk de Werkwijze van Verspay-Coaching: 
  • Last van Heimwee? Uw coach geeft tips en helpt u om hiermee om te leren gaan.

 

 
  Site Map